SUPER LÂN LỘC ĐIỀN

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%

Lưu huỳnh (S) 11%

Axit tự do (quy về P2O5hh) 4%

Cadimi (Cd) 12 ppm

Độ ẩm 12%.

1. Thành phần

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%; Lưu huỳnh (S) 11%; Axit tự do (quy về P2O5hh) 4%; Cadimi (Cd) 12 ppm; Độ ẩm 12%.


2. Công dụng

  • Hỗ trợ cứng cây, chắc cành, phát triển bộ rễ.
  • Giúp khử chua, hạ phèn, cải tạo đất.

3. Hướng dẫn sử dụng

 Sử dụng để bón lót cho các loại cây trồng

  • Cây lúa: 10-15kg/sào Bắc bộ/vụ.
  • Cây lương thực: 10-15kg/sào Bắc bộ/vụ.
  • Cây rau màu: 400-600 kg/ha/vụ.
  • Cây ăn quả: 0,8kg – 1,2kg/gốc/vụ.

 

0936.619.818