Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020

01/01/1970
796

Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tổng cộng có 18 ngày chia làm 3 đợt