PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC LỘC ĐIỀN

Chất hữu cơ 20%

Axit Humic 3.5%

Độ ẩm 28%

pHH2O 5

1. Thành phần

Chất hữu cơ 20%; Axit Humic 3.5%; Độ ẩm 28%; pHH2O 5


2. Công dụng

Tăng cường các chất mùn hữu cơ đã được hoạt hoá, các dưỡng chất cần thiết cho cây trồng, các tập đoàn vi sinh vật hữu ích.

Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất, cân bằng hệ sinh thái đất ruộng. Giúp cây trồng giữ ẩm, chịu hạn, chịu rét.

Kích thích bộ rễ phát triển mạnh, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản


3. Hướng dẫn sử dụng

PHÂN BÓN RỄ

Đơn vị tính: Sào Bắc Bộ (360 m2)

  • Cây chè lần 1: 4.000 – 5.000 kg/ha
  • Cây chè lần 2: 2.000 – 2.500 kg/ha
  • Cây lương thực (lúa, ngô, khoai, sắn, …): 25-30kg/sào
  • Cây rau màu (cải xanh, cải bắp, su hào, súp lơ,… ) : 18-25kg/sào
  • Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, …): 25-30 kg/sào
  • Cây công nghiệp dài ngày (cà phê, cao su, hồ tiêu,…): 3-5 kg/gốc
  • Cây ăn quả (cam, quýt, vải): 2-3kg/gốc
0936.619.818