PHÂN BÓN LÓT 10-5-3

Đạm tổng số (Nts) 10%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 10%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

Cung cấp dinh dưỡng cân đối và thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng đất khác nhau.

Giúp tăng khả năng kháng sâu bệnh của cây, tang năng suất và chất lượng nông sản.


3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng để bón lót cho các loại cây trồng

Cây lúa: 18 – 24 kg/sào Bắc bộ / vụ.

Cây rau màu: 20 – 28 kg/sào Bắc bộ / vụ.

Cây ăn quả: 0,8 – 1,0 kg/gốc/vụ.

 

 

 

0936.619.818