PHÂN BÓN LÓT LÚA 1

Đạm tổng số (Nts) 6%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9%

Kali hữu hiệu (K2Ohh­) 3%

Kẽm (Zn) 50ppm

Axit Humic

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 6%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9%; Kali hữu hiệu (K2Ohh­) 3%; Kẽm (Zn) 50ppm; Axit Humic


2. Công dụng

Tăng khả năng ra rễ, hấp thu chất dinh dưỡng, chất đổ ngã.


3. Hướng dẫn sử dụng

Bón trước khi cấy hoặc gieo sạ

Lượng dùng:

8-12 kg/sào Bắc Bộ (360m2)

11-16 kg/sào Trung Bộ (500m2)

22-30 kg/sào Nam Bộ (1000m2)

0936.619.818