Phân bón lót NPK 5-10-3

Dùng để bón lót cho lúa mùa,cây ngô và nhiều loại cây trồng khác..

0936.619.818