Phân bón lót NPK 6-9-3

Sản phẩm dùng bón cho lúa mùa,cây ngô và nhiều loại cây trồng khác..

0936.619.818