Phân bón NPK 16 - 16 -8

 • Phân loại:                Phân bón vô cơ 

 • Màu sắc:                  Hồng

 • Bao bì:                      Bao NPK 16-16-8

 • Dạng phân bón:       Tháp cao

 • Xuất xứ:                   Nga •  

Thành phần:

N: 16%     ;      P2O5: 16%        K2O:  8% ;   

Công dụng:

 • Sử dụng cho tất cả các loại cây.
 • Thích hợp với mọi thời điểm.
 • Sử dụng cho tất cả giai đoạn của cây trồng.
 • Tan tốt trong đất giúp cây hấp thụ dễ dàng.
 • Giúp cây tăng trưởng mạnh.
 • Giúp cây phát triển tốt, không ảnh hưởng đến độ pH của đất.
 • Bổ sung đầy đủ đa lượng NPK đồng đều cho cây.
 • Tăng năng suất cây trồng.
0936.619.818