PHÂN BÓN NPK 9 - 6 - 3

Đạm tổng số (Nts) 9%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 9%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%; Độ ẩm 5%

2. Công dụng

  • Hỗ trợ ra hoa, hoa nở to, màu đẹp, cánh hoa dày.
  • Tăng khả năng đậu quả, nuôi quả lớn, đều cân đối.
  • Giúp lúa sinh trưởng mạnh, đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, chắc hạt, tăng năng suất.
  • Cung cấp những dưỡng chất đầy đủ giúp cây trồng sinh trưởng mạnh, chồi lá khỏe, xanh bền.

3. Hướng dẫn sử dụng

Bón lót, bón thúc cho: Lúa, ngô, khoai, đậu, lạc, mía, cói, cao su, cà phê, chè, cây ăn quả và hoa màu.

Lượng bón mỗi lần theo từng loại cây trồng:

Từ 18 – 35 kg/sào 360m2, 25 – 50 kg/sào 500m2 ( 500 – 1000 kg/ha)

0936.619.818