Phân bón thúc NPK lúa 1

Sản phẩm dùng cho lúa trước khi cấy hoặc gieo sạ

0936.619.818