PHÂN BÓN THÚC 13 - 13 - 13

Đạm tổng số (Nts) 13%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 13%

Sắt (Fe) 50ppm

Độ ẩm 5%

1. Thành phần 

Đạm tổng số (Nts) 13%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 13%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 13%; Sắt (Fe) 50ppm; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

  • Làm tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.
  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản mà vẫn duy trì độ màu mỡ đất.
  • Tăng hiệu quả kinh tế lâu dài.

3. Hướng dẫn sử dụng 

Lúa: 120 – 180 kg/ha

Ngô: 150 – 200 kg/ha

Cây công nghiệp: 0,1 – 0,5 kg/cây/lần

Cây ăn quả 0,1 – 0,5 kg/cây/lần

Cây trồng khác 50 – 100 kg/ha

0936.619.818