PHÂN BÓN THÚC NK 20-12

Đạm tổng số (Nts) 20%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%

Kẽm (Zn) 50 ppm

Độ ẩm 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%; Kẽm (Zn) 50 ppm; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

  • Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt
  • Phát triển mạnh thân, cành, lá. Đẻ nhánh khỏe, ra nhiều hoa, tỷ lệ đậu quả cao. Giúp quả to, bong, đẹp. Hạt to, chắc mẩy ở lúa, ngô. 
  • Tăng sức đề kháng cho cây trồng trước sâu bệnh và thời tiết bất lợi. Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng được cho các loại cây trồng

Cây lúa đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 2: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 3: 3 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Cây ngô đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 2: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 3: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 4: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

0936.619.818