PHÂN BÓN THÚC LÚA 2

Đạm tổng số (Nts) 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%

Kali hữu hiệu (K2Ohh­) 5%

Sắt (Fe) 50ppm

Bo

Magiê

Độ ẩm: 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh­) 5%; Sắt (Fe) 50ppm; Bo, Magiê, Độ ẩm: 5%

 

2. Công dụng

  • Bón thúc giúp cây tăng khả năng đẻ nhánh
  • Tạo màu xanh diệp lục
  • Tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng

3. Hướng dẫn sử dụng

Bón thúc đẻ nhánh 7 -15 ngày sau khi cấy hoặc gieo sạ

Lượng dùng:

8-12 kg/sào Bắc Bộ (360m2)

11-16 kg/sào Trung Bộ (500m2)

22-30 kg/sào Nam Bộ (1000m2)

 

0936.619.818