PHÂN BÓN THÚC LÚA 2 LỘC ĐIỀN

Đạm tổng số (Nts) 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%

Kali hữu hiệu (K2Ohh­) 5%

Kẽm (Zn) 50ppm

Bo, Magiê

Độ ẩm: 5%

1. Thành phần 

Đạm tổng số (Nts) 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh­) 5%; Kẽm (Zn) 50ppm; Bo, Magiê, Độ ẩm: 5%


2. Công dụng 

Bón thúc giúp cây tăng khả năng để nhánh, tạo màu xanh diệp lục, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng


3. Hướng dẫn sử dụng

Bón thúc đẻ nhánh 7 -15 ngày sau khi cấy hoặc gieo sạ

Lượng dùng:

8-12 kg/sào Bắc Bộ (360m2)

11-16 kg/sào Trung Bộ (500m2)

22-30 kg/sào Nam Bộ (1000m2)

0936.619.818