PHÂN BÓN THÚC NK 16-16

Đạm tổng số (Nts) 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%

Độ ẩm: 5%
 

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts): 16%, Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%, Độ ẩm: 5%
 


2. Công dụng

 Giúp cây trồng phát triển cân đối thân, cành, rễ, nuôi hoa, đồng thời gia tăng kích thước trái. Hạn chế hiện tượng rụng hoa và trái non. Không làm chua đất, đảm bảo cân bằng độ pH trong đất.


3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng cho các loại cây trồng:

BÓN THÚC CHO CÂY LÚA

BÓN THÚC CHO CÂY NGÔ

Bón thúc đẻ nhánh: 8 – 9 kg/sào Bắc Bộ

Lúc 5 – 7 lá: 8 – 9 kg/sào Bắc Bộ

Bón thúc đón đòng: 7 – 8 kg/sào Bắc Bộ

Thúc trước khi trổ: 8 – 9 kg/sào Bắc Bộ

 

 

BÓN THÚC CHO CÂY VẢI

Tuổi cây (năm)

Nuôi lộc cành xuân, hoa

Nuôi quả lộc cành hè

4 – 7

1 – 1,2 kg/cây

1 – 1,2 kg/cây

8 – 11

1,5 – 3 kg/cây

1,5 – 3 kg/cây

0936.619.818