PHÂN BÓN THÚC NPK 16-16-16

Phân bón chuyên dùng cho cây ăn quả 

Đạm tổng số (Nts) 16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 16%; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

  • Phân bón tan nhanh trong đất giúp cây hấp thụ dễ dàng.
  • Các thành phần trong phân bón giúp cây tăng trưởng nhanh, mạnh, ra hoa nhiều, tăng khả năng đậu quả, tăng năng suất cây trồng và quan trong nhất là không ảnh hưởng đến độ pH của đất.

3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng bón gốc chôn vùi, vãi hoặc hoà tưới:

Rau màu: 10 – 15 kg/sào Bắc Bộ; 15 – 20 kg/sào Trung Bộ.

Bón thúc cho lúa: 8 – 12 kg/sào Bắc Bộ; 12 – 15 kg/sào Trung Bộ.

 

0936.619.818