PHÂN BÓN THÚC NPK 16-16-8

Đạm tổng số (Nts) 16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%

Lưu huỳnh 13%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần 

Đạm tổng số (Nts) 16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%; Lưu huỳnh 13%; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

  • Nuôi quả non nhanh lớn, mã đẹp.
  • Phục hồi cây sau thu hoạch, giúp cây phát triển chồi to, khỏe.
  • Tăng năng suất và chất lượng quả, rau màu.
  • Tăng độ phì cho đất và hiệu quả kinh tế.

3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng

Lúa: 10 – 15 kg/sào/vụ

Cây ăn trái và cây dài ngày: 2 – 5 kg/cây/năm

Rau màu và cây ngắn ngày: 8 – 15 kg/sào/vụ

Các loại cây trồng khác bón từ: 150 – 200 kg/ha.

 

0936.619.818