PHÂN BÓN THÚC NK 18-15

Đạm tổng số (Nts) 18%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần 

Đạm tổng số (Nts) 18%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

  • Đảm bảo cân đối nhu cầu về dinh dưỡng.
  • Làm tăng khả năng ra hoa, kết hạt, đậu quả và giảm tỉ lệ lép lửng.
  • Làm tăng năng suất, chống chịu sâu bệnh, chống đổ rất tốt

3. Hướng dẫn sử dụng

Cây lúa đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 2: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 3: 3 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Cây ngô đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 2: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 3: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 4: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

 

 

0936.619.818