PHÂN BÓN THÚC NK 20-12

Đạm tổng số (Nts) 20%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%

Kẽm (Zn) 50 ppm

Độ ẩm 5%

1. Thành phần 

Đạm tổng số (Nts) 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%; Kẽm (Zn) 50 ppm; Độ ẩm 5%


2. Công dụng 

  • Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Phát triển mạnh thân, cành, lá. Đẻ nhánh khỏe, ra nhiều hoa, tỷ lệ đậu quả cao.
  • Giúp quả to, bong, đẹp. Hạt to, chắc mẩy ở lúa, ngô.
  • Tăng sức đề kháng cho cây trồng trước sâu bệnh và thời tiết bất lợi.
  • Rút ngắn thời gian thu hoạch.
  • Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng được cho các loại cây trồng

Cây lúa đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 2: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 3: 3 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Cây ngô đồng bằng Bắc Bộ

Đợt 1: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 2: 7 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 3: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

Đợt 4: 5 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)

0936.619.818