Phân bón thúc NPK 20-12

Sản phẩm dùng cho cây lúa,cây ngô..

0936.619.818