PHÂN BÓN THÚC NPK 20-3-12

Đạm tổng số (Nts) 20%

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 3%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%

Độ ẩm 5%

Phân bón sản xuất theo công nghệ Nhật Bản 

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 12%; Độ ẩm 5%


2. Công dụng

Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng, giúp cây phục hồi nhanh sau thu hoạch, ra hoa nhiều.

Tăng sức chống chịu hạn và sâu bệnh.

Tăng năng suất và chất lượng nông sản.


3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng được cho các loại cây trồng

Cây lúa: + Đợt 1:7 – 15 kg/sào

               + Đợt 2: 5 – 12 kg/sào

Cây rau màu: 6 – 18 kg/sào

Cây ăn trái: 1 – 3 kg/gốc

0936.619.818