PHÂN BÓN THÚC NPK 20-5-5

Đạm tổng số (Nts) 20% 

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%

Độ ẩm 5%

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts) 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5%; Độ ẩm 5%


2. Công dụng 

  • Cung cấp cân đối và đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây cà phê, cây tiêu phát triển mạnh, cây to khỏe.
  • Giúp bộ rễ phát triển sâu rộng, kích thích ra nhiều hoa, đậu nhiều trái, tránh rụng hoa và trái non.

3. Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng

Cây lúa: 15 – 20 kg/sào/vụ

Cây màu: 20 – 25 kg/sào/vụ

Cây ăn trái: 0,8 – 1,2 kg/gốc

 

0936.619.818