6 điều cần biết về dinh dưỡng đạm đối với cây trồng

03/02/2024
980

Đạm là cht dinh dưỡng rt quan trng đối vi cây trng. Cùng vi lân và kali, đạm là mt trong ba nguyên t dinh dưỡng đa lượng gn như quyết định đến năng sut và cht lượng cây trng

1. Đạm là gì?

Đạm là cht dinh dưỡng rt quan trng đối vi cây trng. Cùng vi lân và kali, đạm là mt trong ba nguyên t dinh dưỡng đa lượng gn như quyết định đến năng sut và cht lượng cây trng. Lượng đạm trong cây chiếm t l rt cao, t 1-5% trng lượng khô, vi mt s cây có kh năng c định đạm thì t l này có th lên đến 7%.

2. Vai trò ca đạm đối vi cây trng

- Đạm sau khi vào r cây s được đồng hóa và chuyn thành nhiu loi amino acid. Các amino acid này tiếp tc được s dng để to nên các protein, enzyme và nucleic acid phc v cho các hot động hình thành cu trúc bên trong cây, kim soát quá trình trao đổi cht và mang thông tin di truyn.

- Đạm giúp hình thành nên cu trúc chính ca dip lc t, đủ đạm giúp lá to và có màu xanh đậm, hot động hp th ánh sáng mt tri và quang hp din ra mnh m hơn.

- Tăng sinh trưởng và phát trin ca các mô sng, t đó thúc đẩy quá trình tăng trưởng ca cây, giúp cây ra nhánh phân cành tt hơn.

- Đạm gn như quyết định cht lượng và năng sut ca hu hết các loi cây trng, đặc bit là cây ly ht, rau ăn lá.

3. Các dng đạm mà cây trng hp th

- Hu hết các loài thc vt không có kh năng đồng hóa hay s dng đạm dưới dng khí Nitơ (N2), mà ch s dng đạm dng NO3–, NH4+.

- Tùy thuc vào loi cây trng, độ tui và điu kin môi trường như pH mà kh năng hp th dng đạm NH4+ hay NO3– cũng khác nhau. Trong điu kin đất đủ m, thoát nước tt, pH thp thì dng NO3– chiếm ưu thế trong vic cung cp đạm cho cây. Vi điu kin pH trung tính thì kh năng hp th dinh dưỡng dng NH4+ li chiếm ưu thế.

- Khi cây hp th đạm dng NH4+ s