Kỹ thuật trồng và chăm sóc bắp cải chịu nhiệt

03/02/2024
448

Bp ci là mt loi cây trng ph biến vào v Đông. Vi v bp ci sm, thi tiết bt thun nh hưởng đến sinh trưởng và phát trin ca cây, bà con cn la chn ging phù hp và có k thut chăm bón hiu qu:

Ging và x lý ht ging

- Chn ging có kh năng chu nhit như: KK Cross, Green Helmet (No.70),...
- X lý ht ging: trước khi đem gieo x lý bng nước m (3 sôi, 2 lnh) trong thi gian 20 phút hoc x lý bng thuc tr nm bnh. Sau đó ngâm nước lnh t 8 - 10 tiếng ri đem gieo.
- Gieo ht trong khay bu để đảm bo ht mc đều, cây con không b tht thoát do nng nóng hay mưa ln. Nếu gieo trên lung nên gieo thành rch và làm vòm chun b nilon, lưới đen để che mưa, nng. Lượng ht gieo: 2 gram/m2. Khi cây được 5-6 lá tht thì nh đem trng.


Thi v gieo trng
V sm gieo cui tháng 7 đầu tháng 8, trng cui tháng 8 và tháng 9


Làm đất
Dùng vôi bt lượng 20kg/sào để xđất trước khi trng. V đông sm lên lung mai ra cao để phòng mưa. Lung ci bp rng 0,7 - 0,8 m, cao 30 - 35 cm, rãnh lung rng 20 - 25 cm.


Mt độ trng hàng cách hàng 50 cm; cây cách cây 40 cm
Bón phân
Bp ci là ging rau màu có sinh khi ln nên nhu cu dinh dưỡng rt cao.

S dng phân chung hoai mc kết hp NPK 13-13-13 để bón lót cho cây trước khi gieo trng
Bón thúc t 4-5 đợt trong sut quá trình sinh trưởng và phát trin ca cây vi phân bón NPK 13-13-13 hoc phân bón NK chuyên rau màu để b sung cht dinh dưỡng cho cây phát trin tt và năng sut cao.


Tưới nước
Trng ci bp sm hay b mưa to làm dí đất, r lung nên cn phi xi xáo, vun gc để cây phát trin thun li.
Nếu gp mưa kéo dài cn phi có nhng bin pháp tác động tích cc như khơi thông mương máng, no vét rãnh, đào h góc rung cho nước róc nhanh, bón phân lân supe hoc phân bón siêu ra r để cây nhanh hi phc.
Thi k cây cun bp nếu gp thi tiết bt thun cn b sung mt lượng phân bón siêu kali và vi lượng để phun qua lá cho cây định kì 1 tun/ln nhm giúp cho bp cu